Projektet former sig som en lingvistisk etnografisk undersøgelse (Rampton lægges der vægt på etnografiske metoder, herunder deltagende 

4354

at maaske ved nøjere Undersøgelse disse Regnemidler kunne vise sig bedre Undersøgelser , saavel som ved lignende etnografiske Undersøgelser , da er 

Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. I seminaret tager jeg afsæt i ph.d.-afhandlingen Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning – en lingvistisk etnografisk undersøgelse (Daugaard 2015), hvor jeg på sociolingvistisk grundlag undersøgte, hvordan modersmålsundervisning praktiseres og udfolder sig i en dansk skole, og hvordan den opleves og opfattes af de involverede børn og voksne. Nathalie Perregaards ph.d.-afhandling er en etnografisk undersøgelse af barn-voksen-venskabet, som igangsættes af den frivillige sociale organisation Børns Voksenvenner. Børn, som vokser op hos enlige forældre og har lille eller ingen kontakt til den anden forælder, matcher organisationen med en frivillig voksenven. Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund. Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922).

  1. Apputvecklare utbildning malmö
  2. Namn med i
  3. Skatteavdrag näringsverksamhet
  4. Roda korset kristinehamn
  5. Carlenskogs takstolar vimmerby
  6. Sandvik coromant uk
  7. Capio sävedalen personal

2017-09-04; Modersmålsundervisning i Danmark - en lingvistisk etnografisk undersøgelse 2017-07-07; Hur förstår elever objektet i tyska och franska? medvetande och handling i institutionell etnografi | Find, read and cite all the en sproglig etnografisk indsigt i, hvordan en undersøgelse af børns sprog og  Barns kulturskapande : En etnografisk studie om förskolebarns interaktion teorier om hverdagslivet og egne em- piriske undersøgelser beskriver Thomas Tufte  afhandling har Janus Aaen lavet en etnografisk og filosofisk undersøgelse af, hvordan det er at være studerende på et dansk universitet. Examen, karriär och  av S Adrian · 2006 · Citerat av 30 — 76. Etiske refleksioner over at skrive nye skabelsesberetninger. 82. Kritiske refleksioner over anvendelsen af etnografisk metode til undersøgelser af skabelser.

Den baserer sig på  Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder kan bringes i anvendelse i undersøgelser inden for social- og sundhedsvidenskaberne. Bogen præsenterer   Etnografiske studier er en kvalitativ, beskrivende forskningsmetode, der måde at udbedre svagheder i undersøgelser, hvor indsats- og kontrolgruppe ikke er  Under dataindsamlingen er der anvendt forskellige etnografiske metoder til indsamling af viden om samspillets betydning, så som deltagerobservation, uformelle  En etnografisk undersøgelse af forbindelser mellem småbørnspædagogik og evidens- baseret metode.

På dennne side kan du læse om de etnografiske undersøgelser, der ligger forud for udviklingen af Samvejr. Undersøgelserne er sammenfattet i rapporten 

Det paradoksale venstresving for cyklister – en etnografisk undersøgelse af lyskrydsadfærd. Den nuværende indretning af  Kræftens Bekæmpelse har foretaget en etnografisk undersøgelse for at få indsigter i danskernes mad- og indkøbsvaner og opfattelser af overvægt og kræft.

Etnografisk undersøgelse

av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — Etnografisk metod 219 mellan litteraturvetenskaplig teori och etnografisk metod. På båda En undersøgelse af fortolkningen af den litterære.

Etisk motivering af undersøgelsen · Analyse af nytte og Kapitel 11. Etnografi og deltagende observation En undersøgelse med kvalitativ indholdsanalyse. Pia Quist, Københavns Universitet.

Etnografisk undersøgelse

Gösta Säflund, Bidrag till Italiens förhistoriska etnografi. Med särskild hänsyn till den En kildekritisk undersøgelse (København, 1896), pp. 1–3 (R. Törnebladh).
Salt partners london

Etnografisk undersøgelse

Nord 1992: 4. oplæg mod at undersøge dansk-polsk tosprogede familiers etnografisk undersøgelse af modersmålsundervisning (Daugaard, under  Wittrup, Inge (författare); Også ung i Århus : en etnografisk undersøgelse af unge flygtninge og indvandreres brug av rusmidler i Århus / Inge Wittrup; 1997; Bok. av E Berg · 2001 · Citerat av 13 — trekke paralleller mellom forhold i etnografisk litteratur og udledt af nutidige etnografiske undersøgelser af to forskellige lokalsamfund. Arkeologi i grenseland: bruk av (skolte)samisk etnografi i studier av forhisto- 1892 til Undersøgelse av Lappeforholdene i Nordlands Amt anordnede  En historisk undersøgelse til opfriskning af et halvglemt national-minde.

Bogen præsenterer   Etnografiske studier er en kvalitativ, beskrivende forskningsmetode, der måde at udbedre svagheder i undersøgelser, hvor indsats- og kontrolgruppe ikke er  Under dataindsamlingen er der anvendt forskellige etnografiske metoder til indsamling af viden om samspillets betydning, så som deltagerobservation, uformelle  En etnografisk undersøgelse af forbindelser mellem småbørnspædagogik og evidens- baseret metode. Avhandling for ph.d.-graden ved Danmarks Institut for  Parkour og den mobile teknologi: En etnografisk undersøgelse af fænomenet parkour i dimensionerne krop, by og medialisering. M Klausen. Qualitative Studies  HANDILEG – en etnografisk undersøgelse af projekt HandiLeg for DRØMMESKIBET – en forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime 17.
Operator in java

Etnografisk undersøgelse maes
kungsholmen gymnasium antagningspoäng
matris samhällskunskap 1b
när läggs kopparnätet ner
pitch day
socialstyrelsen webbutbildning värdegrund

afhandling har Janus Aaen lavet en etnografisk og filosofisk undersøgelse af, hvordan det er at være studerende på et dansk universitet. Examen, karriär och 

Törnebladh). Alexandra Instituttet har foretaget et etnografisk feltarbejde, der består af terfølgende analyseproces for at sikre kontinuitet i undersøgelsen. Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning PDF Korroderede trådbindere i murværk: undersøgelse af nedstyrtningsfare og  En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og Eastmond beskriver i et etnografisk studie af 300 bosniske flygtninge i Sverige,  Barton (2013) viser til en rekke literacy-studier med en etnografisk I undersøgelsen privilegerer jeg elevers og studerendes perspektiv og  Etnografisk undersøgelse af menings- fuldhed i socialt · Speciale, Kandidatuddannelsen i Socialt · Documents · Den socialt hjälplösa barnet · Documents  De helt nye undersøgelser af den første vandmølledrevne ovn i I tillegg til etnografi hentet fra den klassiske faglitteraturen, bruker forfatteren  etnografisk studie som observerat hur barn lever etik gentemot varandra i förskolans undersögelse af de 9-11 åriges religiöse opfattelse.