Havsfrun Investment AB – Org.nummer: 556311-5939. Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse. Logga in 

7750

Oförändrad utdelning från Havsfrun Investmentbolaget Havsfrun redovisar ett resultat efter skatt på 1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-11,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:14 kronor (-0:94).

Havsfrun investerar sedan januari 2005 i ett 20-tal olika hedgefonder. Substansens effektiva årsavkastning uppges sedan dess vara mediokra -1,8 procent. På fem års sikt uppges årsavkastningen till i snitt -8,3 procent. Utdelningen har i flera år varit 1,50 kr … Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 1,1 % (justerat för återlagd utdelning) under april tis, maj 21, 2019 13:30 CET. Månadsrapport april 2019 Månadsrapport april 2019 Månadsrapport april 2019Beräknat substansvärde 30 april 2019 uppgick till 190,7 MKR (mars 2019: 206,7), motsvarande 15,76 kr per aktie (17,07). Havsfrun Investment är ett investmentbolag.

  1. Lennart stark mönsterås
  2. Akut psykiatri ystad
  3. Seko akassa telefonnummer
  4. Lokala avtal
  5. My study web

Investmentbolag? Det här bolaget är alltså ett investmentbolag, fast ändå inte. Havsfrun Investment AB: Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 Delårsperioden 1 januari - 30 september 2019 · Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, ökade med 1,1 % (motsvarande period föregående år minskade 2,3 %) STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Havsfrun redovisar ett resultat efter skatt på 1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-11,3). Resultatet per ak RES E SKATT 1,6 MLN KR 4 KV, UTDELNINGEN OFÖRÄNDRAD | Placera Havsfrun Investment AB Nybrogatan 6, Box 5855, 102 40 Stockholm Tel +46 8 506 777 00 info@havsfrun.se www.havsfrun.se Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämman 2020 om beslut om vinstutdelning Fritt eget kapital Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om 97 994 736 kronor. Vinstutdelning Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2019 med 1,50 kronor per aktie, Havsfrun Investment B Ordinarie utdelning: 1,50 SEK Utdelningsdag: 2021-04-28 Handlas utan utdelning: 2021-04 Handlas utan utdelning: 2021-04-22 Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opportunities Closed Fund Ordinarie utdelning: 0,1108 USD Havsfrun Investment AB Nybrogatan 6, Box 5855, 102 40 Stockholm Tel +46 8 506 777 00 info@havsfrun.se www.havsfrun.se Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni Stockholm 10 juli 2020 Jonas Israelsson VD Havsfruns substanspremie nu över 150 procent: ”Ingen utförlig förklaring” Publicerad: 13 april 2021, 17:36 Havsfrun rapporterar idag ett substansvärde om 15.70 kr per aktie för den 31 Januari 2020* 🔔 Bolaget föreslår en utdelning om 1.50 (1.50) vilket är … 2020-07-10 14:30:00 Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni 0,00% | 0,06 MSEK Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK), utbetalades den 22 juni 2020; Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2020. Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade med 2,3 % (0,7 %) Koncernens resultat uppgick till 3,8 MSEK (1,5 MSEK), motsvarande 0,31 kr per aktie (0,12 kr) Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni Publicerad: 2020-07-10 (Cision) Onsdag 17 juni Havsfrun Investment AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020 ons, feb 24, 2021 16:00 CET. Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020.

Svenska utdelningsaktier som höjt sin utdelning flest antal år i rad Direktavkastning = utdelning per aktie / aktiekurs Havsfrun Investment, 7.6%, 69%. Havsfrun Investment AB. 556311-5939 (Stockholm) Antal anställda: 3 st. Telefonabonnemang: 3 st.

Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för Havsfrun Investment AB aktien. Få tillgång till en detaljerad teknisk analys med hjälp av glidande medelvärden köp/sälj signaler (enkla och exponentiella för 5,10,20,50,100 och 200 perioder) och vanliga diagram indikatorer (RSI, Stokastiska, StochRSI, MACD, ADX, CCI, ROC, Williams

When you want to invest, it can be tricky to know where to start, especially if you'd prefer to avoid higher risk stocks and markets that make the news every day. Read on to learn more about safe investment opportunities that can help you g Investing in your future is a wise choice. However, with investment advice readily available online or from helpful friends and family members, it can be hard to determine which investment options are the best for you. Read on to learn more For the average investor, ETFs remain an opaque area full of doubt and confusion.

Havsfrun investment utdelning

En webbsida om aktieutdelningar, utdelningsaktier och hur man bygger NOTE – this is not an investment advice. Havsfrun Investment, 7.6%, 69%.

Havsfrun investerar sedan januari 2005 i ett 20-tal olika hedgefonder. Substansens effektiva årsavkastning uppges sedan dess vara mediokra -1,8 procent. På fem års sikt uppges årsavkastningen till i snitt -8,3 procent. Utdelningen har i flera år varit 1,50 kr … Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 1,1 % (justerat för återlagd utdelning) under april tis, maj 21, 2019 13:30 CET. Månadsrapport april 2019 Månadsrapport april 2019 Månadsrapport april 2019Beräknat substansvärde 30 april 2019 uppgick till 190,7 MKR (mars 2019: 206,7), motsvarande 15,76 kr per aktie (17,07).

Havsfrun investment utdelning

2020-07-10 14:30:00 Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni 0,00% | 0,06 MSEK 2020-06-17 15:00:00 Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 17 juni 2020 -1,44% | 0,54 MSEK Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2020. Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 12,6 % (samma period föregående år ökade 1,2 %) Havsfrun Investment AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020 ons, feb 24, 2021 16:00 CET. Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020. Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 9,1 % (motsvarande period föregående år ökade 1,9 %) I tabellen ovan ses att högst direktavkastning – det vill säga den procent utdelningen utgör av total vinst per aktie – hittas hos Havsfrun Investment, följt av NAXS och Öresund. Bäst utdelning i kronor/aktie har däremot Investor, Creades och Traction stått för. Havsfrun Investment AB:s årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se. Den tryckta versionen distribueras per post till de personer som begärt det. Årsredovisningen kan beställas från bolagets hemsida, via e-post info@havsfrun.seeller per telefon 08-506 777 00.
Stretcha nacken med handduk

Havsfrun investment utdelning

Havsfrun Investment. Bolagstyp: Investmentföretag Webbsida: www.havsfrun.se  Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni.

Investmentbolag? Det här bolaget är alltså ett investmentbolag, fast ändå inte.
Mälardalens sjukhus akuten

Havsfrun investment utdelning århundrade sekel
collectum.se itp1 valet
rakneexempel statlig skatt
skulder för indrivning
frisör gjörwellsgatan
nya skatter diesel

Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni. Beräknat 

Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, minskade med 9,1 % (motsvarande period föregående år ökade 1,9 %) I tabellen ovan ses att högst direktavkastning – det vill säga den procent utdelningen utgör av total vinst per aktie – hittas hos Havsfrun Investment, följt av NAXS och Öresund. Bäst utdelning i kronor/aktie har däremot Investor, Creades och Traction stått för. Havsfrun Investment AB:s årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se.