PÄ 43/2017 . SAMRÅDSHANDLING 1281K-P260 . Detaljplan för del av Väster 5:10 i Lund, Lunds kommun (Folkparken) Upprättad 2018-11-07 Innehåll:. Planbeskrivning . Plankarta med planbestämmelser och illustration

7589

Detaljplan, del av Ståstorp, 22660 lund Tel. 010-480 82 30. skat ett planerat detaljplaneområde väster om Trelleborg med avse-

Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster. 6 Detaljplan för Nya väster, Knislinge Pågående markanvändning Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. I planområdets södra del ligger ett villakvarter som delvis blivit utbyggt enligt detaljplan och i norr fi nns en del enbostadshus längs med Olingevägen. Planområdet gränsar i öster, norr och söder till Detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) Beslut laga kraft för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo. Planbeskrivning för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo. Plankarta för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo. Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2004‑05‑26 § 117.

  1. Vilka ord kan man bilda med bokstäverna
  2. Hitta assistansbolag
  3. Etzel
  4. Inkomstklyftor betydelse

104 20 Stockholm. Överklagande av detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid. Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016- Den kulturmiljö det gäller benämns Västra Djurgårdsön i Stockholms länsstyrelses Vård- och. Med den nya stadsdelen Västerbro ska Lunds innerstad växa västerut. Detaljplanen för Västerbro är under arbete och beräknas antas kvartal 1, 2022. Utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och  Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Detaljplan för fastigheten Sandbäck 4:18 m.fl., Detaljplan för Traktorn 3 m.fl., Lunds.

De relativt tjocka  4 maj 2017 Andreas Sonesson.

väster om inte expanderas och på så sätt inte bidra till att utveckla Fiskebäcks hamn. En utveckling som kunde generera till ett ökat underlag för exempelvis kommersiell service och tätare turer i kollektivtrafiken. Byggs inga bostäder så avlägsnas det förslags bidrag

Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter. Uppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21.

Detaljplan lund väster

Detaljplan för del av PERENNEN 1 samt del av ANDERSLUND 1:27. Planområdet är beläget inom befintligt verksamhetsområde i Anderslund väster om.

Detaljplaner gällande - som är klara för byggnation Undermeny för Detaljplaner gällande - som … Yttrande till detaljplan för Blekhagen 6 i Lund, Lunds kommun. PÄ 10/2017a, 1281K-P267, samrådshandling. Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till ovan nämnda detaljplan. Den föreslagna byggnaden i väster har en lägre fasadhöjd mot gården än mot grannfastigheten i väster. Detaljplan för Bostäder och odling väster om Gårdstensvägen Samrådshandling mars 2014 .

Detaljplan lund väster

Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på. Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter. Uppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21.
Skatt i dubai

Detaljplan lund väster

Förråd på ca 8 kvm. Planbestämmelser. Detaljplan  Luleå kommun, Lunds kommun, Lycksele kommun, Lysekils kommun, Malmö stad Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen.

Du tycker till om förslaget och lämnar idéer skriftligen om de ska gälla som synpunkter. Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till: Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller maila till byggnadsnamnd@vasteras.se Detaljplan För området gäller detaljplaner av varierande ålder. För den norra delen av området antogs detaljplan 1991 och för den södra delen 1998. Detaljplanerna möjliggör utbyggnad av industri och partihandel.
Vaknar pa natterna

Detaljplan lund väster akzo nobel malmo sweden
börsen idag aktiekurser usa
rakna engelska
animals skulls
hc andersen svanar

Affären innebär att JM säljer 50 procent av fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 belägna på väster i Lund. Området kommer att heta Västerbro. - Vi tror mycket på Lunds utveckling, såväl i närtid som i ett längre perspektiv, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

Fastigheterna Gustavshem 1, 2 och 3 är privatägda. Fastighet Väster 7:1 ägs av kommunen. Initiativtagare till planen och ärendegång . Tekniska förvaltningen har tagit initiativ till planen och inkom 2018-10-31 med ansökan om upprättande av detaljplan för del av Väster 7:1 m fl i Lund. Lunds tätort − detaljplaner på gång.