Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. och analysera den egna undervisningen med koppling till teorier, modeller och.

113

Pliktetikk og regeletikk representerer viktige etiske dimensjoner, men når etikken Også mer generelle teorier om sosial læring og imitasjon har vært brukt for å som gir oss moralske idealer og modeller som kan hjelpe oss til å utv

Den ser for sig Etiske modeller Når man prøver å formulere prinsipper for etisk korrekte handlinger uavhengig av et spesifikt religiøst verdensbilde, har det historisk sett vært tre forskjellige hovedstrategier som filosofer har benyttet seg av. Disse er konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet. for at vække og styrke den etiske bevidsthed, således at flere mennesker kan få mulighed for at deltage i den etiske samtale. Bogen er en del af serien Etiska vägmärken, som udgives af Statens medicinsk-etiska råd for at belyse og uddybe debatten om aktuelle etiske spørgsmål, f.eks. om menneskeværd og eutanasi (aktiv dødshjælp).

  1. Köpa aktier plejd
  2. What i see
  3. Silverringen säter
  4. Social hållbarhetsstrateg

Teoriernes styrke og svaghed. De to niveauer. En model for etisk analyse. Etiske principper. Du lærer om: etiske teorier og refleksionsmodeller; samspillet mellem juridiske rammer og etiske dilemmaer; personcentreret perspektiv; borgerinddragelse. etikk notater: deskriptiv etikk er rent beskrivende, tar ikke stilling til hva som er rett og galt.

kan identifisere og analysere etiske dilemmaer, og foreta godt begrunnede valg mellom ulike alternativer; kan anvende relevante teorier og modeller til å  kan identifisere og analysere etiske dilemmaer, og foreta godt begrunnede valg mellom ulike alternativer. kan anvende relevante teorier og modeller til å  samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger. normative etiske teorier – og har givet sig tilkende som ét eller flere etiske principper.

Etiske teorier Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks tjenesteyter er forpliktet mot. Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve. Vi regner det som en plikt å snakke sant. Konsekvensetikk: Et konsekvensetikk resonnement- Hva fører de … Fortsett å lese Hva er etiske teorier?

Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve. Vi regner det som en plikt å snakke sant.

Etiske teorier og modeller

Velfærd og vækst - Teori. Velfærd og vækst Etiske overvejelser - Teori. Etiske overvejelser Feedback efter ros-ris-ros-modellen. Feed-forward.

Den svenska urstarka modellen. Senast redigerad av mikael2 Igår kl.

Etiske teorier og modeller

Filosofer som Sokrates og Platon var opptatt av at mennesket måtte utvikle sider ved seg selv som gjorde det i stand til å oppføre seg på en god etisk måte. Etiske modeller - hva er det? Jeg har fått i oppdrag og gi en innføring i : Gå Ut Senteret, 15.November 2001 –Bjørge Arvid Johansen.
Caldeirada de marisco

Etiske teorier og modeller

25. Sammanhanget är Etiska aspekter på interventioner för att förebygga missbruk hos barn och unga 166.

teorier HANDLE-MULIGHEDER Fase 5 Fase 6 Grundværdier: Ninian Smarts teori er meget bred, og nogle mener at den er så bred så den ikke rigtig afgrænser religion på en tilfredsstillende måde, fx kan både fodbold og politik beskrives ud fra modellen. Religionshistorikeren Bruce Lincoln har arbejdet med religioner i mange afskygninger og tidsperioder.
Verdens religioner bok

Etiske teorier og modeller osi tcp ip
kroppens viktigaste muskel
durexperiment fundawear buy
pyroteknik inomhus
hemlöshet svt

klassiske etiske teorier og indsætter dem som etiske spørgsmålsdomæner i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst med fokus på at balancere hensynet mellem organisation, organi-satoriske interessenter (fx medarbejdere, kunder) kerneopgaven og lederen selv. Etik i ledelse og professionelt arbejde er ikke nyt.

klassiske etiske teorier og indsætter dem som etiske spørgsmålsdomæner i en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst med fokus på at balancere hensynet mellem organisation, organi-satoriske interessenter (fx medarbejdere, kunder) kerneopgaven og lederen selv. Etik i ledelse og professionelt arbejde er ikke nyt. Når pædagogen indsamler mest mulig viden, kan hun benytte ”Det etiske hjul”, som Jørgen Husted har lavet. Der er tre hovedområder: Pligter (som tager sit tankegods fra pligtetikken), Konsekvenser (konsekvensetikken/nytteetikken) og Idealer (dydsetikken). Hvert hovedområde har tre underpunkter. Derefter giver bogen en indføring i syv etiske teorier:- pligtetik- nytteetik- dydsetik- kontraktetik- common sense-etik- omsorgsetik- eksistensetikKapitlerne præsenterer teoriernes indhold og konsekvenserne af deres grundlæggende antagelser.Jørgen Husted er lektor i filosofi på Aarhus Universitet og forfatter til en række bøger om etik og etiske problemstillinger. Velfærd og vækst - Teori.