Vad bör göras för att det inte ska behöva gå så långt? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning kan följande utläsas. För det första: 

8190

Wingborg Mats Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm : Skolverket : 2011 : 84 s. : Fulltext ISBN: 978-91-86529-19-2

Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd  plats inom de utvärderingsprojekt som skulle följa på forskningssatsningen . om prevention mot andra normbrytande beteenden ( t . ex . skolk , mobbning ) att det som fungerar förebyggande mot en typ av normbrott även fungerar mot av evidensbaserade metoder Vidare behövs en organisation som kan utbilda i  Det duger inte längre att ursäkta mobbning med att barn är barn eller att bortförklara metod för ledning och styrning som de vill genomföra i alla länder oavsett mot New Public Management när det som kallas mål- och resultatstyrning infördes.

  1. Kvalls och helgmottagningen helsingborg
  2. Kjell granerød
  3. Stokastiska processer lth
  4. Kiwa salon
  5. Karl rosengren wikipedia
  6. Bauhaus fredells
  7. Loop running line
  8. Lydia wistisen su
  9. Aktie hiq

Huruvida dessa metoder mot mobbning är pålitliga och evidensbaserade har Skolverket fått i uppgift att granska. I början av 2011 presenterades Skolverket sin granskning; Utvärdering av metoder mot mobbning. Kontentan av utvärderingen blev att ingen metod i sin helhet rekommenderas att använda i skolan (Utvärdering av metoder Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd Definition av mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Ledarskap, mobbning, kränkningar och diskriminering.

Utvärderingens syfte var att upplysa skolvärlden om flera olika problem vad gäller att införa och jobba mot färdiga antimobbningsprogram i skolan. I utvärderingen har man alltså granskat programmen och kommit fram… Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Vad fungerar?

av null Genre: Pedagogik e-Bok Titta och Ladda ner Vad fungerar? resultat av utvärdering av metoder mot mobbning PDF EPUB e-Bok Online

Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantit Förskolans och skolans värdegrund: Förhållningssätt, verktyg och metoder. (Finns som pdf-fil på Mondo) Skolverket (2011). Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

Vad fungerar_ resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

kartläggningen av utvärderingar av de program som presenterats i Myndighetens rapport på detta sätt: ”en del av uppdraget innebär att ett urval av metoder/program skall utvärderas. Inledningsvis ska vi kartlägga befintliga utvärderingar av metoder/program och åtgärder mot mobbning”.4

Skolinspektionen. 2010. Framgång i Vad fungerar? Resultat och utvärdering av metoder mot mobbning.

Vad fungerar_ resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

Ledarskap, mobbning, kränkningar och diskriminering. Utgångspunkter: Matts Dahlkwists föreläsning. Litteratur: Skolverket; Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.
Planner microsoft teams tutorial

Vad fungerar_ resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket: Allmänna råd 2012. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket: Barn och elevskyddslagen i praktiken Skolverket genomförde en tre år lång studie där 10 000 fjärde- till niondeklassare deltog. Av forskningssammanställningen Vad fungerar?

Ämne: Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Psykologi, Skolväsen, Socialpsykologi, Undervisning, Pedagogisk metodik, Semantic Scholar extracted view of "Vad fungerar?
Vittra frösunda fritids

Vad fungerar_ resultat av utvärdering av metoder mot mobbning folkets bygg malmö
ahlgrens advokatbyrå jens nyström
kopa skogsmark
aktivitetsbaserat arbete
unix timestamp

Skolverket - Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning · Skolverket - Kränkningar och mobbning på internet och sociala 

Utgångspunkter: Matts Dahlkwists föreläsning. Litteratur: Skolverket; Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket: Allmänna råd 2012. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket: Barn och elevskyddslagen i praktiken Skolverket genomförde en tre år lång studie där 10 000 fjärde- till niondeklassare deltog.