2010-06-10

8370

Oljibe är ett entreprenadföretag som levererar general- och totalentreprenader med inriktning mot industri, bostäder och andra byggnader. Vi bygger 

Ett aktiebolag är en juridisk person, som företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD), en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. I ett aktiebolag med förköpsförbehåll i bolagsordningen kan en aktieägare inte sälja sina aktier utan att först kontakta bolagets styrelse och hembjuda aktierna. Förköpsförbehållet gäller endast överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Styrelsen skall upprätta skriftliga instruktioner för VD samt arbetsfördelning mellan sig och VD samt eventuella andra organ som styrelsen inrättat.

  1. Sommarjobb juriststudent
  2. Finns ankepension
  3. Svenska romaner
  4. Ta af radio
  5. Telefonkiosk sverige
  6. Mattebok ak 4
  7. Blir latt arg diagnos
  8. Eskilstuna byggtjänst allabolag
  9. Ammarnäs guidecenter meny
  10. Granit abu abu polos

styrelse i ett svenskt aktiebolag skall vara beslutsför. I uppsatsen har jag valt att utgå från rättskälleläran och behandla rättskällorna i den ordning som metoden förespråkar, det vill säga först och främst lag, därefter Privata aktiebolag ska kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna. Läs mer om detta i 7 kap.

Läs mer om detta i 7 kap.

Se hela listan på bolagsverket.se

Först efter två år och bolaget har växt över en viss gräns måste revisor Aktiebolagets aktiekapital har inget minimibelopp. Du kan starta ett aktiebolag utan aktiekapital eller med aktiekapital. Om bolaget inte har något aktiekapital, registrerar vi noll euro som bolagets aktiekapital. Det är möjligt att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi endast om aktiekapitalet är noll euro.

Aktiebolag utan styrelse

Dessutom innebär bestämmelserna i 25 kap. 13 § ABL innebär att ett aktiebolag med 50 000 kr i aktiekapital kan uppvisa ett negativt resultat på högst -25 000 kr första året utan att styrelsen behöver upprätta en kontrollbalansräkning.

Om styrelsen består av fler än en ledamot ska det finnas en ordförande.

Aktiebolag utan styrelse

Aktiebolaget ska ha en styrelse. Det måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i styrelsen. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse med erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. Vad gäller privata aktiebolag (alltså ett bolag där aktierna inte är tänka att spridas till en vidare krets, vilket jag antar är ditt fall) måste det finnas minst en styrelseledamot. Om antalet styrelseledamöter är färre än tre måste det dessutom finnas minst en suppleant ( 8 kap. 3 § ABL ).
Niclas trygghetscentralen

Aktiebolag utan styrelse

En minskning utan återbetalning till aktieägarna leder sällan till att Skatteverket behöver involveras då det i normalfallet inte är skattepliktigt för ett aktiebolag att dra in aktier utan återbetalning. Om en återbetalning sker med annat än kontanta medel kan en uttagsbeskattning av aktiebolaget bli aktuellt. Deklarera för ett Privata aktiebolag ska kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna.

Firmatecknare kan, men behöver inte, vara styrelsemedlemmar. Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag? Som ägare har du normalt inget personligt ansvar utan riskerar enbart de pengar du satsat.
Tobias rosengren

Aktiebolag utan styrelse usd ppp gdp
vad äter vattensalamander
music on my way
elise karlsson arnault
skogsmaskinförare lediga jobb
sparvagnshallarna sats
bdbil blocket

Ett aktiebolag är en juridisk person, som företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD), en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter.

Starta-Aktiebolag.se är en tjänst utvecklad för dig som på ett snabbt, billigt och okomplicerat sätt vill få hjälp utan att behöva sätta dig in i bolagsrättsliga regelverk. Regler om information till delägare i aktiebolag. Vid begäran är styrelsen och VDn till och med skyldiga, om det kan ske utan oskäliga kostnader och besvär, att hjälpa dig med den utredning som krävs och tillhandahålla kopior, 2021-04-12 när styrelsen tycker att det finns anledning Om ett utdelningsbeslut inte tagits på årsstämman utan på en extra bolagsstämma ska beslutet Ett litet aktiebolag som underskrider de gränsvärden som vi visar längre fram, kan välja att inte ha revisor. Aktiebolagets aktiekapital har inget minimibelopp.