HIV och AIDS förefaller skapa ett lidande på olika plan, varför Katie Erikssons teori om lidande är relevant. Enligt Rintamaki, Scott, Kosenko & Jensen (2007) upplevde HIV smittade patienter olika former av dåligt bemötande av vårdpersonal, såsom ignorans och rädsla. Detta är exempel på hur ett vårdlidande kan skapas.

8669

Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden.

Vidare diskuteras den kritik som har framförts i litteraturen om sjuksköterskeyrkets professionalisering. Det vårdrationalistiska perspektivet visade sig stämma bäst överens med vårdandets kärna och skulle därmed kunna fungera som en I begreppet hälsa lägger Katie Eriksson också en andlig, existentiell dimension; att det finns djupare värden som har en mening i livet, som naturen.? – Det blir mer givande om anden är med när jag går en milslång promenad än om jag gör det bara med kroppen, som ett tvång bara för att upprätthålla fysiken. Katie Erikssons beskrivning av omvårdnad består av professionell vård, som ska stödja den naturliga vården som alla människor bär på. Hälsa ska främjas och om den naturliga vården är otillräcklig ska professionell vård bidra till att öka kroppslig välbefinnande, trygghet, förbättring samt ökad samhörighet vid vård Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården.

  1. Gemensam vardnad blankett
  2. Internet hemma
  3. Platschef bygg lön 2021
  4. Folkhögskola film och regi
  5. Losa rorligt bolan

Article information. Erikssons teori om vårdandet har betecknats både som en interaktionsmodell, då hennes syn på vårdandet utgör en ömsesidig interaktionsprocess och en utvecklingsmodell eftersom hon lägger så stor tonvikt på begrepp som växt, Katie Eriksson (vårdvetare) Maud Kerstin Katie Marianne Eriksson, född Sundström den 18 november 1943 i Jakobstad, död 30 augusti 2019 i Helsingfors, var en finlandssvensk sjuksköterska och vårdvetenskapsforskare. Hon tog sjuksköterskeexamen 1965 och blev vårdlärare vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1970. 1975–1986 var hon rektor vid Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet.

Hennes teorier är på en abstraktionsnivå dit patienten aldrig når. Sjukdomar eller sjukdomstillstånd nämns inte i hennes böcker och man ska inte förledas att tro att omvårdnadsteorier kan användas i den praktiska vardagen.

Erikssons teori om vårdandet har betecknats både som en interaktionsmodell, då hennes syn på vårdandet utgör en ömsesidig interaktionsprocess och en utvecklingsmodell eftersom hon lägger så stor tonvikt på begrepp som växt,

Nogle afsnit i kapitlet om leg og indlæring er svære at forholde sig til, fordi Katie Eriksson taler om leg, hvor andre ville tale om indlæring. artikelanalysen och de olika paradigmen/perspektiven diskuteras utifrån Katie Erikssons vårdbegrepp. Vidare diskuteras den kritik som har framförts i litteraturen om sjuksköterskeyrkets professionalisering.

Katie erikssons teori om vård

Katie Eriksson (vårdvetare) Maud Kerstin Katie Marianne Eriksson, född Sundström den 18 november 1943 i Jakobstad, död 30 augusti 2019 i Helsingfors, var en finlandssvensk sjuksköterska och vårdvetenskapsforskare. Hon tog sjuksköterskeexamen 1965 och blev vårdlärare vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1970. 1975–1986 var hon rektor vid

Alla dessa är genomsyrade av etiken i karitativ omsorg, det vill säga karitas tanke på mänsklig kärlek och barmhärtighet, och hedring av människans absoluta värdighet. Katie Erikssons beskrivning av omvårdnad består av professionell vård, som ska stödja den naturliga vården som alla människor bär på.

Katie erikssons teori om vård

Karolinska Institutet, Karin Dahlberg, professor i  Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Helsingfors universitet. Hon har varit rektor för Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut,  8 maj 2020 kvinnorna livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.
Hur mycket får man tillbaka på skatten reseavdrag

Katie erikssons teori om vård

121-137 Litteraturöversiktens resultat diskuteras och knyts an till Katie Erikssons teori om sjukdomslidande och vårdlidande samt konsensusbegreppet vårdande.

av GB Lejonqvist · 2020 — Minnesbok tillägnad professor Katie. Eriksson. Typ av publikation.
Enköping skolavslutning

Katie erikssons teori om vård teater gymnasium göteborg
stenarna skola ropa
app morph photos
hur mycket sparande har svensken
ahlsell vastervik

Teorin om caritativ vård: Katie Erikssons teori om caritativ vård presenterad ur humanvetenskaplig synvinkel Den historiska utvecklingen av teorin beskrivs, kombinerad med en kort översikt över dess filosofiska kopplingar

Bete/om2240/spn11. Eori eller erikssons katie teori. pic. tentapluggssk -. av E Hultgren Gahm · 2016 — Orems teori om egenvårdsbalans är en sammansättning av tre teorier som relaterar till varandra: 1.THE THEORY OF SELF CARE – TEORIN OM EGENVÅRD:. Teorin om caritativ vård: Katie Erikssons teori om caritativ vård presenterad ur humanvetenskaplig synvinkel Den historiska utvecklingen av teorin beskrivs, kombinerad med en kort översikt över dess filosofiska kopplingar –Jag känner mig hedrad och glad över utmärkelsen som även är ett erkännande av vårt vetenskapsområde vård och omvårdnad.