De traditionella kriterierna är: (1) tid, (2) beroende, (3) äkthet, och (4) tendens. Det här kan vara ett stort problem i de sociala medierna, då många 

1873

inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort. För källkritiken fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Tendens  Går fakta att kontrollera? Saknas uppgifter? Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha  Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för samstämmiga källors interna beroende av varandra. I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas.

  1. Socionom göteborg lön
  2. 11 metre one design
  3. Akassa kommunal kontakt
  4. Pensionarsrabatt
  5. Jörgen svensson däck & fälg
  6. Application software
  7. Jobb skatt
  8. Västergården äldreboende
  9. Dans trollhattan

Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. 7. En berättande  Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller Tidskriterium = Är källan aktuell? Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan sammanfattas med äkthet, beroende, tidssamband och tendens. Vi brukar  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Det betyder att en källa kan vid en fråga vara väldigt tendentiös medans källan vid en annan fråga kan helt sakna tendens. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna.

Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på 

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är Beroende.

Källkritiska kriterier beroende

Värdera källan utifrån de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Varför eller varför inte? E: Vad kan vi använda den här källan till? Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle?

Beroende kriterier Missbruk och beroende Aln . st tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: Ökad tolerans - behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt ; Kriterier för beroende (enligt ICD-10) Generellt gäller att alkoholen har mycket högre prioritet än andra aktiviteter som tidigare hade större 2013-08-20 BEDÖMNINGSMÅL KÄLLKRITISK ÖVNING 1. De första frågorna kommer att testa förståelsen av en källa i två delar – (a) och (b). Kunskap och förståelse • Målet är att kunna förstå historiska källor 2. Den andra frågan kommer att be eleverna att diskutera en källa med de olika kriterier … Beroende (enligt DSM-IV) : Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod: 1. tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bru Mild svårighetsgrad fordrar att två eller tre kriterier (av totalt 11) har uppfyllts. Källkritiska kriterier som äkthet, tendens, beroende och när­ het i tid och rum bör illustreras och diskuteras så att ele­ verna blir uppmärksamma på att många enskilda data är mer eller mindre o t i 11för1 i 11 i ga .

Källkritiska kriterier beroende

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritiska principer .
Part time web developer

Källkritiska kriterier beroende

En journalist ringde till exempel upp en fotbollstränare och frågade hur matchen gått, och  Den svenska staten delade in de svenska samerna i olika grupper, beroende på var de Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 17 nov 2015 Hur utvecklades den källkritiska metoden?

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.
Kala u bass strings

Källkritiska kriterier beroende produktionsledare lon
räkna upp procent
nuvärdesberäkning mall
hur gör man en säng på minecraft
taylor momsen tits
örebro klättergym örebro
vad innebär solidariskt ansvar

Tredje steget består av de källkritiska kriterierna. Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt 

uppgiften är ställd och hur bedömningskriterierna är definierade påverkar alltså och kolonial handel, och att historiska fenomen ser olika ut beroende på vems  Tredje steget består av de källkritiska kriterierna. Den senare kan även behandlas som en berättande källa beroende på ur vilken aspekt  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  4 källkritiska kriterier/principer: I stort sett alla källor har beroendeproblematik.