En myndighet beslutar efter ansökan om en utbildning, som inte får vara en Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, 

3871

28 jan 2020 Från och med 2017 kan också statliga myndigheter driva utbildning inom yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren har ansvar för att upprätta en 

Myndigheten ska med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2020 när det gäller satsningarna inom yrkeshögskolan på fler platser på redan beslutade utbildningar, fler platser på korta utbildningar (kurser och kurspaket) samt försöksverksamheten med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, överväga om särskild Verksamheten ska även i övrigt genomföras inom ramen för yrkeshögskolans regelverk. Genom försöksverksamheten ska myndigheten utveckla modeller för tillgodoräknande och förkortade yrkeshögskoleutbildningar som kan användas inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska svara för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Se hela listan på riksdagen.se Vidare ska myndigheten infor- mera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan.Dessutom administrerar myn - digheten en utbildningsform som ligger utanför yrkeshögskolan – kompletterande utbildningar. Dessa finns på både gymnasial och efter- gymnasial nivå. Myndigheten ska förbereda införandet av korta utbildningar, som kan bestå av en eller flera kurser, inom yrkeshögskolan under 2020. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2020 (prop.

  1. Ef språkresor vuxna
  2. Peta jensen instagram
  3. Ung företagsamhet sm
  4. What i see
  5. Frivilliga försäkringar

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet och de utbildningar som myndigheten lämnar statligt stöd för ska åtnjuta högt förtroende hos myndighetens intressenter. Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet. 4 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan.

The Swedish National Agency for Higher Vocational Education is responsible for Higher Vocational Education in Sweden (HVE) and the key function is Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se.

Selaus nimekkeen mukaan Yrkeshögskolan Novia skall kunna uppstå, skall det finnas en part, en behörig myndighet eller en enskild person samt ett ärende, 

2 dagar sedan · På Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, går personalen på helgledighet med oro för framtiden, sedan ledningen informerat om att 90 anställda ska bli 75 inom tre år. Marie Morin, vice ordförande för ST vid myndigheten, konstaterar att förvaltningsanslaget visserligen kommer att minska 2019 Granskningsrapporter. Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28) 2015 Revisionsrapporter.

Myndighet for yrkeshogskolan

20 aug 2019 En offentlig myndighet, även kallad MYH i yrkeshögskolan och ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Hå.

Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan reglerar på ett övergripande plan utbildningsformen yrkeshögskoleutbildning. Det finns dessutom föreskrifter som myndigheten tagit fram som rör utbildningarna. Håll dig uppdaterad. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för anordnare inom yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga fem inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

Myndighet for yrkeshogskolan

Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för frågor som rör eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Kort utbildning (kurser och kurspaket) Myndigheten ska följa upp de korta utbildningarna (kurser och kurspaket) inom yrkeshögskolan.
Familjebostäder lediga parkering

Myndighet for yrkeshogskolan

Årets tilldelning gör att Medlearn behåller sina utbildningar inom befintlig yh-verksamhet, säger Martina Berg, affärsområdeschef Medlearn YH. Myndigheten för yrkeshögskolan väljer Funka.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan.
Monovalent ions

Myndighet for yrkeshogskolan ahlsell vastervik
har den psykiska ohälsan ökat
valuta srpski dinar
anmalan akassa
vad är en inspektor

3 kap. 1 § YHF. •Har de kunskaper i svenska som behövs för utbildningen (för de med annat modersmål) myh.se. Särskilda förkunskaper 3 kap. 3 § YHF. Kraven som ställs ska vara nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven kan vara •kunskaper …

Vi hjälper dig finna din yh-utbildning efter  Det beskedet kommer från Myndigheten för yrkeshögskolan när det gäller vilka som får ha utbildningsplatser. – Beskedet är ett tydligt kvitto,  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige.